English (United Kingdom)Română (România)
Webbuster Productie Publicitara Pregatire Tipar DTP
Grafica si DTP
  •     DTP

      Pregătirea machetelor pentru tipar este o etapă foarte importantă pentru obţinerea rezultatelor dorite in ceea ce priveşte produsul final deoarece, de multe ori, între ceea ce se vede pe ecran sau este tipărit la o imprimantă obişnuită şi produsul tipărit profesionist (digital sau offset) sunt diferenţe semnificative.

Astfel pot apărea diverse greşeli de conţinut (caractere lipsă sau în plus, diacritice înlocuite cu alte simboluri, suprapuneri nedorite, margini inestetice etc.) sau greşeli de culoare (imagini prea întunecate sau prea luminoase - "sparte", culori artificiale, nerespectarea indicaţiilor conţinute in manualul de identitate vizuală cu privire la culorile folosite etc.)
  •     Grafică Vectorială

      Foarte important pentru calitatea grafică a machetelor rezultate este, pe cât posibil, "vectorizarea" siglelor, textelor şi obiectelor grafice ce se pretează la acest lucru. Astfel vectorizarea siglelor duce la posibilitatea folosirii acestora la orice dimensiune fără pierdere de calitate.
Vectorizarea textelor duce la o calitate mai bună a tipăriturii.
  •     Prelucrare Imagini

      Asupra imaginilor brute se efectuează operaţiuni complexe de reglare a culorii pe fiecare canal, de decupare, de curăţire, de accentuare, de aducere la culorile corecte ( de ex: ciocolata să aibă culoarea specifică, pielea să fie roz etc.) sau alte multe efecte. Se pot realiza colaje de fotografii, diverse trucaje artistice, se acţionează asupra intesităţilor culorii, se aplică filtre de înceţoşare (blur) sau scoatere în evidenţă (sharpen).